Wersja do wydruku formularza zwrotu i reklamacji dostępna tutaj:

 1. Formularz zwrotu i reklamacji doc
 2. Formularz zwrotu i reklamacji pdf

Formularz odstąpienia od umowy, który należy wypełnić i odesłać w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

 

Formularz zapytania Halper[wpgdprc "Korzystając z formularza, zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez witrynę."]


 

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz.
827) konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania
przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy
wysłać drogą pocztową na adres:

Halper Sp. z o.o. ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 18 u1 71-303 Szczecin

Termin 14-dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie
przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik. Towar w
stanie niezmienionym należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od
umowy, nie później niż w terminie 14 dni. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru
zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania
z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
rzeczy. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy ponosi konsument. Jeżeli
konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia
oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi
poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie
przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy:

 • której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
  specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe, wizualne lub programy
  komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało
  otwarte po dostarczeniu;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
  spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem
  terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie
  prawa odstąpienia od umowy.